Reserveringsformulier voor bestaande klanten

Voor de volgende periode(n) heeft Tante Betje geen plek beschikbaar:

♥ 19 juli - 15 augustus

 

Uiteraard gaan wij zorgvuldig  met persoonsgegevens om.

Naam

Email

Voor welke periode wilt u reserveren?
Brengen (dd-mm-jjjj)

Halen (dd-mm-jjjj)

Contactpersoon in geval van nood:
Naam, telefoonnummer

Naam kat(ten)
Veranderingen ten opzichte van vorige verblijf (denk aan gezondheid, medicatie, dieetvoer)

Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen.
Nadat u dit reserveringsformulier verstuurd hebt, verwerken wij de reservering en ontvangt u later een bevestiging.